In het schooljaar 2012-2013 hebben wij een grondige inspectie gekregen.  Als team waren we heel tevreden daar we over de hele lijn een gunstig verslag hadden.

Hieronder kunt u de verslagen inkijken, van de doorlichting, uitgevoerd in mei 2013.

http://www.ond.vlaanderen.be/doorlichtingsverslagen