Waarom een leerlingenraad?

Om de betrokkenheid en het welbevinden van onze kinderen te verhogen, organiseren we maandelijks een leerlingenraad o.l.v. een leerkracht. Hier worden nieuwe ideeën en voorstellen gelanceerd en zoeken we samen naar oplossingen voor schoolse problemen. Gedeelde verantwoordelijkheid en participatie maakt het samenleven en -werken op onze school iedere dag de moeite waard.

Wat is de leerlingenraad?

De leerlingenraad is een groep leerlingen die maandelijks vergaderen. Tijdens de vergadering wordt besproken of alles nog goed verloopt op school, in de klas, op de speelplaats,…

Als er problemen worden gemeld, zoekt de leerlingenraad naar oplossingen. Als er nieuwe ideeën worden voorgesteld, bespreekt de leerlingenraad of ze haalbaar zijn. Uit elke klas is er 1 leerling aanwezig.  Dit is de klasminister, deze brengt verslag uit in zijn/haar klas.

Hoe kan je klasminister worden?

In begin van elk schooljaar worden er verkiezingen gehouden.  Elke klas mag zijn eigen klasminister kiezen. Je blijft klasminister voor een heel schooljaar. Alleen de klasministers komen naar de leerlingenraad. Wil je graag verkozen worden, dan kan je best goed campagne voeren. De leerling die de meeste stemmen uit zijn/haar klas krijgt, wint.

Klasminister zijn is een hele verantwoordelijkheid, daarom is het belangrijke dat je als kind
goed nadenkt voordat je jezelf kandidaat stelt. Er wordt verwacht dat je als klasminister iedereen gelijk behandelt en een voorbeeld bent.  Men moet niet alleen vertellen wat men zelf wil, maar men moet de ideeën en wensen van heel de klas kunnen vertegenwoordigen.

Als klasminister moet je dus goed kunnen praten, nadenken, discussiëren, en in het belang van iedereen beslissingen durven nemen. Een hele klus!

Wat doet de leerlingenraad?

  • Maandelijks vergaderen
  • Ideeën verzamelen/bespreken uit de eigen klas
  • Problemen bespreekbaar maken
  • Meehelpen op feesten of projecten
  • Aanspreekpunt zijn voor klasgenootjes
  • Bepaalde afspraken, regels of aandachtspunten zichtbaar maken in de school