De ouders, als dichtst betrokkenen bij het opvoedingsgebeuren van hun kinderen, denken en werken via het oudercomité mee aan het totale opvoedingsproject van de school en de nodige omkadering hiervoor.

Elke ouder of voogd kan deelnemen aan de vergaderingen en activiteiten van de oudercomité, of zijn vragen en wensen hieraan kenbaar maken.

Naast of met de oudercomité bieden nog andere ouders zich aan voor vrijwilligerswerk : lees- , kook- en zwemouders, computervader, medewerkers bij bijzondere gelegenheden, enz…

Bestuursleden oudercomité

Voorzitter
Bram Verherstraeten
0474/56 15 11

Ondervoorzitter
Jill Verschueren

Secretaris
Nathalie Spruyt

Overige leden
Katrien Serroyen, Dirk De Smedt, Nico Vandecraen, Dorien Vos, Jill Verschueren,  Claudia Boonen, Lisse Van Riel, Dorien Vos, Isabelle Missotten, Bart Gommers, Jelle De Roovere.

Ons oudercomité komt maandelijks samen in de school.

Iedereen telkens van harte welkom!

Onze sponsors