De ouders, als dichtst betrokkenen bij het opvoedingsgebeuren van hun kinderen, denken en werken via het oudercomité mee aan het totale opvoedingsproject van de school en de nodige omkadering hiervoor.

Elke ouder of voogd kan deelnemen aan de vergaderingen en activiteiten van de oudercomité, of zijn vragen en wensen hieraan kenbaar maken.

Naast of met de oudercomité bieden nog andere ouders zich aan voor vrijwilligerswerk : lees- , kook- en zwemouders, computervader, medewerkers bij bijzondere gelegenheden, enz…

Bestuursleden oudercomité

Voorzitter
Dorien Vuegen
0498 / 745 050

Ondervoorzitter
Sofie Wellens

Secretaris
Sofie Wellens

Penningmeester
Isabelle Missotten

Overige leden
Katrien Serroyen, Stefan Van Elven, Kevin Deleux, Bram Verherstraeten, Dirk De Smedt, Nico Vandecraen, Winnie Croonenborghs, Nathalie Spruyt, Dorien Vos, Jill Verschueren, Katleen Weckx, Jelle De Roovere, Evelien Lintermans, Claudia Boonen, Lisse Van Riel

Ons oudercomité komt maandelijks samen in de school.

Iedereen telkens van harte welkom!

Onze sponsors